Select the VIN for your 2016 ACURA ILX

2016 ACURA ILX (19UDE2F3XGA). Historical Sale Listings:

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA000951 Get Report

Price: $18896. Odometer: 27212.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA001307 Get Report

Price: $23488. Odometer: 7117.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA000335 Get Report

Price: $30120.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA000920 Get Report

Price: $18999. Odometer: 22846.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA001663 Get Report

Price: $15900. Odometer: 33143.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA002022 Get Report

Price: $19300. Odometer: 34,781.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA001324 Get Report

Odometer: 3.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA000285 Get Report

Price: $28820. Odometer: 63.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA000299 Get Report

Price: $23990. Odometer: 8405.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA001680 Get Report

Listed for sale on: 2018-03. Price: $11822. Odometer: 85446.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA000321 Get Report

Price: $30120. Odometer: 5.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA001310 Get Report

Price: $30120. Odometer: 2.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA002411 Get Report

Price: $28820.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA003039 Get Report

Price: $30120. Odometer: 15.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA002019 Get Report

Price: $29200.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA001632 Get Report

Price: $19934. Odometer: 33066.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA002036 Get Report

Price: $29200. Odometer: 26.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA000268 Get Report

Price: $18995. Odometer: 23677.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA001677 Get Report

Price: $18413. Odometer: 22927.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA002439 Get Report

Price: $20599. Odometer: 27996.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA000965 Get Report

Listed for sale on: 2018-07. Price: $19850. Odometer: 27471.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA001274 Get Report

Odometer: 3.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA003493 Get Report

Listed for sale on: 2017-08. Price: $18988. Odometer: 55373.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA001999 Get Report

Odometer: 2.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA002456 Get Report

Price: $20995. Odometer: 8551.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA000352 Get Report

Price: $25898. Odometer: 5006.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA000075 Get Report

Price: $21995. Odometer: 9842.

2016 ACURA ILX VIN: 19UDE2F3XGA003056 Get Report

Price: $30120.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA001646 Get Report

Listed for sale on: 2018-06. Price: $18400. Odometer: 42549.

2016 Acura ILX VIN: 19UDE2F3XGA000948 Get Report

Listed for sale on: 2018-05. Price: $17998. Odometer: 47983.